คณะผู้บริหาร

นายพิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
รอง ผอ.สพป.กทม.