ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 14/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 568704
Page Views 855956
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มอำนวยการ

นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรทิพย์ เทศมาสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชมกมล หาพันนา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานพัสดุ 4

นายจำหริด เชี่ยวชาญ
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นางสาวขนิษฐา อังเกียรติกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นายชัชฤทธิ์ โต๊ะทอง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางอุไร สีบัวรม
พนักงานทำความสะอาด

นางสุชาดา เปรมกระโทก
พนักงานทำความสะอาด
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257