วิสัยทัศน์ "สร้างคุณภาพผู้เรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องของงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จดหมายข่าว
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การติดตาม ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
Best Practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวพรสวรรค์ จันอิน) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายโกวิท สังข์ศรีเพชร) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวสิรีธร แสงสว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนที่
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257