ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 25/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 591032
Page Views 889293
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ข้อมูลระบบ
รวมเว็บโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม
  รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพป.กทม.
  ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ โทรสารรหัส 10 หลัก
วัดชนะสงครามนางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช02-281693102-2820168 1010720019
อนุบาลวัดปรินายกนายรักไทย  ธนวุฒิกุล02-281610402-28220911010720007
พระตำหนักสวนกุหลาบนางพัฒนา  เกตุกาญจโน02-222656102-22265571010720023
ราชวินิตนายณรงค์  เทพศิริ02-281215602-2829828 1010720003
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)นางนัยนา   พงษ์สีดา
รักษาการ ผอ.
02-243856502-24115811010720004
วัดพลับพลาชัยว่าที่ ร.ท.ชวลิต  วิชาดี02-623364302-2242637 

1010720016

วัดโสมนัสนายบัญญัติ  วรรณบุตร02-629937602-2820881 1010720005
ประถมนนทรีนางสาวลัดดา  กำมะหยี่02-249144602-2400697

1010720035

วัดด่านนายไพโรจน์  ฟักคง02-284304702-2948990 1010720037
มหาวีรานุวัตรนายธีรพน  ดัดพันธ์02-221893602-2263280 1010720018
วัดชัยชนะสงครามนายสมัย  สวนสอน 02-221387902-2223861 1010720020
อนุบาลสามเสนฯน.ส.ณัฏฐนันท์  ปั้นลายนาค
02-2790415 
02-27807131010720013
ทุ่งมหาเมฆนายชัยวุฒิ  พิชญ์บุตร
รักษาการ ผอ.
02-286174802-2873240 1010720032
วัดเวตวันธรรมาวาสนางปาณิสรา  ศิริวัฒน์ 02-585051802-5850518 

1010720022

สายน้ำทิพย์นายสุเทพ  เจริญสันดร02-663499802-2614558 1010720036
ดาราคามนางสาวปราณี  ศรมีชัย02-391242202-3814265 

1010720033

พญาไทนายบัณฑิต  พัดเย็น 
02-354525102-35452771010720001
อนุบาลพิบูลเวศม์นายเพชรรัตน์  หิรัญชาติ02-391262502-3823249 

1010720012

วัดอุทัยธารามนางจันทนา  ทองศรีงาม02-252701102-2555971 1010720011
พิบูลอุปถัมภ์นายสมศักดิ์  แสวงการ02-511404902-51140491010720010
บางบัว ฯนางสาวอรรัมภา  โพธิ์แดง02-579530102-5795301 1010720008
บ้านหนองบอน ฯนายสุวรรณ  ยะรังวงษ์02-393030802-3838805 1010720034
วัดมหาบุศย์ ฯนายชินกรณ์  แก้วรักษา02-311148302-31114831010720038
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ ฯนายสมบูรณ์  เสาวคนธ์02-994093602-9940936 1010720015
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯนางราตรี  ศรีไพวรรณ02-314740102-3147401 1010720014
วัดประยุรวงศาวาสนางสุทธิมาลย์  สมวาจา02-465286002-4662001 1010720021
วัดเจ้ามูล
นางนิรมล  บัวเนียม

02-411211202-4184838 1010720025
วัดสังข์กระจาย ฯนายศศีเทพ ปร่ำนาค02-465039702-4650397 1010720031
วัดหงส์รัตนารามนายวิชัย  นาสมยนต์ 02-466793702-4720876 1010720029
ประถมทวีธาภิเศกนางศิริรัตน์  สุวรรณภาชน์ 02-465301002-4666990 1010720017
วัดช่างเหล็กนายเฉลิมพงษ์  ถนอมรัตน์02-424332602-4243326 1010720026
วัดอมรินทรารามนางลมัยพร  แหล่งหล้า02-411301702-4113017 1010720006
โฆสิตสโมสรนางสาวจรีย์พร  โน้ตชัยยา 02-4113401 02-41821501010720002
ราชวินิตประถมบางแคนางเมตตา  ศิริรัตน์ 02-413060702-4131699 1010720024
วัดนาคปรกนางสาวกรชนก  เนตรโอภารักษ์02-467056802-4574202 1010720028
วัดหนังนางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร02-468266202-4767397 1010720027
อนุบาลวัดนางนองนายอำนวย  พุทธมี02-468265302-8763236 

1010720030

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,20:58   อ่าน 3655 ครั้ง
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257