กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
นักวิชาการ​ศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)